Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2360766

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2360766

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2360766
Onderwerp Vaststellen Startnotitie Visie Opvang
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 07-03-2019 13:18:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stuurt de startnotitie als hamerstuk naar de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 maart 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Fractie D66 stelt in de inhoudelijke uitgangspunten twee wijzigingen voor, conform de motie, die de commissie ondersteunt. De commissie verzoekt het college om een aangepaste startnotitie.