Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2359517

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2359517

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2359517
Onderwerp Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 05-03-2019 14:15:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2019 14:00
Besluit:

Het voorstel wordt geamendeerd aangenomen.
Amendement 2 wordt met 34 stemmen voor, 2 stemmen tegen, aangenomen


 

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 maart 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie is het eens over het feit dat de focus voor aanpassing van de samenwerking nu ligt op de groeiagenda, maar men verschilt van mening over de wijze waarop Dordrecht en de Drechtsteden hier uitvoering aan moeten geven.


De commissie besluit dit punt te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering met als politieke vragen: hoe kunnen we de invloed van de gemeenteraden op de samenwerking beter in beeld brengen (PvdA)? en de vraag: wordt hier de goede keuze gemaakt voor meer realisatiekracht op het ruimtelijk- economisch terrein en voor de toekomst van de Drechtsteden (D66, SP)? De normale spreektijd (2 minuten) volstaat.