Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2359517

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2359517

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2359517
Onderwerp Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 05-03-2019 14:15:31
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2019 14:00
Motie titel M3 Motie Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder
Type Algemeen
Indiener(s) Indieners:
Status Verworpen, 26-03-2019
Motietekst:
Draagt het college oo om: Het gekozen samenwerkingsmodel uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding voor het eerst te evalueren en daarover het gesprek aan te gaan met de gemeenteraad; uiterlijk twee jaar na de inwerkingtreding te toetsen of er politiek en bestuurlijk draagvlak is om de samenwerking door te ontwikkelen conform scenario 2 (Berenschot).
M3 Motie Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder.pdf
Stemming Motie M3 -alleen ben je sneller maar samen kom je verder-.pdf
Stand van zaken: