Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2359517

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2359517

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2359517
Onderwerp Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 05-03-2019 14:15:31
Onderwerp Eindadvies commissie Deetman inzake Toekomst Regionale Samenwerking Drechtstedengemeenten
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar HL van Broekhoven
Datum B&W Besluit 05-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In februari 2018 heeft Bureau Berenschot haar eindadvies opgeleverd inzake de sturing op het regionaal complex op schaal van Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden, waarna de commissie Deetman in april 2018 aan de slag is gegaan. Het eindadvies van de commissie Deetman d.d. 8 februari 2019 bevat de integrale onderbouwing en toelichting op de beslispunten. In elke lokale raad van de Drechtstedengemeenten wordt een identiek en gelijkluidend raadsvoorstel voorgelegd, zoals voorgesteld door de Commissie Deetman. Deze procedure kan niet worden gewijzigd, aangezien alle gemeenten eenzelfde besluit dienen te nemen.

Gepubliceerd 05-03-2019