Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2350493

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2350493

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2350493
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Aanpak drugshandel en -overlast
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 26-02-2019 11:49:44
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 15 oktober 2019 20:00
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 2 oktober 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Aanvullend op de in de RIB beschreven aanpak, suggereren fracties: voorlichting en preventie via het basisonderwijs, met een rol voor professionals, aandacht voor lachgas, en ook gericht op ouders. De commissie besluit de RIB voor kennisgeving te agenderen voor de raad.

Vergadering - Themabijeenkomst Sociale Leefomgeving op locatie - dinsdag 17 september 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie betrekt de RIB bij de themabijeenkomst.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief te betrekken bij de bespreking van de nota Volksgezondheid (in de commissie Bestuur en middelen, gezien de relatie met handhaving).