Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2349042

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2349042

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2349042
Onderwerp Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2019 11:41:27
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 11 februari 2020 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Beter voor Dordt licht het initiatiefvoorstel toe. Er is nu draagvlak in het stadsbestuur voor het groen houden van de polders. Het voorstel was het aanvragen van de monumentenstatus. Dat blijkt volgens de deskundigen lastig te zijn. Beter voor Dordt wil nu kijken naar de door de deskundigen gesuggereerde optie van het beschermd landschapsgezicht.  

Bij de overige fracties leeft breed de vraag of de monumentenstatus of het beschermde landschapsgezicht het juiste middel is om de polders groen te houden. Ook leeft de vraag of het verstandig is de bescherming voor langere tijd vast te leggen. Er zijn allerlei potentieel concurrerende opgaven voor de stad zoals bouwopgave, energietransitie en klimaatadaptatie die ergens een plek moeten krijgen. Ook wordt gesuggereerd het groene karakter via de Omgevingsvisie te borgen. Er zijn ook vragen over de begrenzing van het gebied.

Beter voor Dordt neemt het initiatiefvoorstel mee terug naar de tekentafel en komt met een aangepast voorstel waarvoor voldoende draagvlak is in raad. Het doel blijft het groen houden van het buitengebied. 

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het initiatiefvoorstel voor inhoudelijke bespreking in de commissie te agenderen zodra de adviezen van zowel het college als de Welstands- en Monumentencommissie beschikbaar zijn.