Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2349042

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2349042

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2349042
Onderwerp Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2019 11:41:27
Onderwerp Initiatiefvoorstel monumentenstatus voor het Dordtse Poldergebied
Programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar M. den Boer
Agendacommissie 19-03-2019
Termijn agenda Volgt aangepast voorstel
Adviescommissie 11-02-2020
In Open Voorraad Ja
Toelichting

Initiatiefvoorstel Monumentenstatus voor het Dordtse poldergebied Wat is het doel? Het groene polderlandschap in ons Dordtse buitengebied voor de toekomst beschermen zodat er ook in de toekomst in Dordrecht voldoende landbouwmogelijkheden zijn en Dordtenaren in ‘hun eigen achtertuin’ kunnen blijven uitwaaien. Na de totstandkoming van de Oud Dubbeldamse Polder wilde Dordrecht zo snel mogelijk investeren in volgende verpolderingen, omdat die interessantere perspectieven boden dan de inmiddels buitendijks “opgecomen landen”. Vrijwel tegelijk kwamen toen de omstreeks 1617 gerealiseerde Noord- en Zuidpolder tot stand. Zoals hun naam al aangeeft werden die respectievelijk benoorden en zuidelijk van de oudste bedijking gepland. De Zuidpolder werd smal. De geringe breedte varieert daarbij van 200 meter bij de Middenhoeve tot bijna een kilometer ter hoogte van de buurtschap Smitshoek. Wel acht kilometer lang werd de dijk die de Zuidpolder van het buitenwater ging scheiden. De langgerekte Zuidpolder raakt uiteindelijk geoccupeerd door een klein deel van de industriezone bewesten de A16, de Krispijnbuurten zuidwestelijk van de Brouwersdijk, de wijk Crabbehof, het meest noordelijk deel van de wijk Sterrenburg, de buurt Middenhoeve en het villapark De Hoven. Vrijwel onbebouwd is de Zuidpolder alleen nog in de omgeving van de woonbuurt Middenhoeve. Omdat er door verstedelijking nog slechts een beperkt deel van de landbouwgrond beschikbaar is, is het van essentieel belang te beschermen wat er nog is. Doel van dit initiatiefvoorstel is het resterende deel van de polders groen houden en voorkomen dat er wordt gebouwd om zo op korte afstand van de binnenstad dit cultuurwetenschappelijk bedijkingslandschap voor de toekomst veilig te stellen. Ondanks dat bouwen nu volgens het bestemmingsplan niet mogelijk is, wordt er gespeculeerd met gronden in het buitengebied.

Gepubliceerd 18-02-2019