Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2348130

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2348130

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2348130
Onderwerp Instellen Adviescommissie Grote Projecten
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 15-02-2019 12:58:51
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 19 februari 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel. De fractie PVV legt een stemverklaring af.