Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2346936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2346936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2346936
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 26-02-2019 15:58:22
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019 OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Bodemsaneringsprogramma 2019.docx Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad begrotingswijziging 219007.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 219007 - Rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Begrotingswijziging 219007 - Rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 2245577 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2245577 Raadsbesluit