Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2346936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2346936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2346936
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 26-02-2019 15:58:22
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 16 april 2019 20:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie heeft vragen bij de doelstelling om het saneringsprogramma in 2030 af te ronden. Wethouder Van der Linden geeft aan dat er voor de gemeente nog een paar locaties resteren en dat de lijst grotendeels is afgewerkt. De doelstelling zal worden gehaald.

Het raadsvoorstel is op 26 maart 2019 al door de raad goedgekeurd ten behoeve van voortgang van de bouwprojecten. 

Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel. Stemverklaringen van de fractie GroenLinks.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de eerstvolgende raadsvergadering. De inhoudelijke aspecten van dit raadsvoorstel en het raadsvoorstel over het geschikt maken van het Kildepot voor tijdelijke opslag van sterk vervuilde grond (2364200) komen ook nog terug in de eerstvolgende bespreking van de stand van zaken op het dossier Chemours-Dupont.