Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2346936

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2346936

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2346936
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 26-02-2019 15:58:22
Onderwerp Beschikbaar stellen van krediet ten behoeve van uitvoering bodemsanering Dordrecht 2019
Programma Duurzaam en Innovatief Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 18 - Bodem; verontreiniging en saneringen
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Rob Mank
Datum B&W Besluit 12-02-2019
Agendacommissie 19-03-2019
Raad 26-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De aanpak van ernstige bodemverontreinigingen is een wettelijk taak voor de gemeente, tenzij een particulier en/of bedrijf veroorzaker is van de bodemverontreiniging of als eigenaar verantwoordelijk is te stellen. In het laatste geval heeft de gemeente – gemandateerd aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid – een toezichtstaak gebaseerd op de Wet bodembescherming. Vanuit deze wettelijke verantwoordelijkheid wordt het bodemsaneringsprogramma opgesteld en uitgevoerd.

Gepubliceerd 26-02-2019