Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2346922

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2346922

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2346922
Onderwerp Vaststellen Investeringsplan Sociaal Domein
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2019 17:08:01
Onderwerp Vaststellen Investeringsplan Sociaal Domein
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 25 - Sociale Zaken
Vergadersectie Tenslotte
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 0787704980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Verkade, Dorrit (DM) 078 770 3906
Datum B&W Besluit 12-02-2019
Agendacommissie 12-03-2019
Raad 26-03-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Bij de behandeling van de gemeentelijke begroting voor 2019 is een bedrag van € 5 miljoen gereserveerd om te investeren in het sociaal domein. Het doel van de investering is snelle, passende, betaalbare hulp en ondersteuning. Voor de besteding van deze middelen komen we in april met een sociaal breed investeringsplan. Naast een bestedingsvoorstel gaan we in dit plan in op de doelen die we willen bereiken met de investeringen. Het coalitieakkoord, het lokaal plan Jeugd, het aanstaande Wmo-beleidsplan en gesprekken met partners in de stad zijn hiervoor richtinggevend.

Gepubliceerd 18-02-2019