Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2346922

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2346922

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2346922
Onderwerp Vaststellen Investeringsplan Sociaal Domein
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2019 17:08:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen voorgesteld proces Investeringsprogramma Sociaal Domein Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel Vaststellen voorgesteld proces Investeringsprogramma Sociaal Domein Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Investeringsplan Sociaal Domein OB.doc Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Bijlage startnotitie Aanleiding en context DEF.doc Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 2245563 B&W besluit
Icoon voor documenttype Investeringsplan - aanvulling procesvoorstel Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2245563 Raadsbesluit