Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2346922

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2346922

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2346922
Onderwerp Vaststellen Investeringsplan Sociaal Domein
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2019 17:08:01
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 26 maart 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het verzoek van het college dit voorstel in te trekken.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het aangepaste procesvoorstel en stuurt de startnotitie als hamerstuk naar de raad. Om besluitvorming zuiver te laten verlopen, zal de gemeenteraad het oorspronkelijke voorstel moeten afwijzen (op 26 maart) en ontvangt de raad van het college een nieuw voorstel wat in principe direct een hamerstuk zal zijn voor de raad (op 23 april). De commissie vraagt aandacht voor de in het voorstel gevraagde vorming van de werkgroep; de griffie zal initiatief nemen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 12 maart 2019 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie (D66, PvdA, CDA) is ontevreden over het procesvoorstel en verzoekt het college om een nieuw procesvoorstel.