Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2342661

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2342661

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2342661
Onderwerp Reactie gemeenteraad op brief toezichthouder begroting 2019 (zie Risdossier 2315323)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 13:27:54
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Reactie gemeenteraad op brief toezichthouder begroting 2019 (zie Risdossier 2315323) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype 20190206 Reactie Financieel toezicht begroting 2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Reactie Financieel Toezicht begroting 2019 Gem. Dordrecht Algemeen