Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2342661

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2342661

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2342661
Onderwerp Reactie gemeenteraad op brief toezichthouder begroting 2019 (zie Risdossier 2315323)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 14-03-2019 13:27:54
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 19 maart 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het antwoord aan Provinciale Staten van Zuid-Holland.