Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2340224

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2340224

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2340224
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluatie bouwhistorische verwachtingenkaart 2018-2018
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2019 13:39:10
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluatie bouwhistorische verwachtingenkaart 2018-2018
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, tel.no. 770 4908
Datum B&W Besluit 29-01-2019
Agendacommissie 12-02-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door middel van de raadsinformatiebrief van 3 maart 2015 hebben wij uw raad geïnformeerd over de bouwhistorische verwachtingenkaart. Wij hebben uw raad daarbij toegezegd de werkwijze met de verwachtingenkaart na een aantal jaren te evalueren.

Gepubliceerd 05-02-2019