Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2340179

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2340179

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2340179
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, Kromhout-Warmoezierspad
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2019 13:56:32
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, Kromhout-Warmoezierspad Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, Kromhout-Warmoezierspad Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Regels ontwerpbestemmingsplan Kromhout Warmoezierspad Bijlage
Icoon voor documenttype Verbeelding ontwerpbestemmingsplan Kromhout Warmoezierspad Bijlage
Icoon voor documenttype Toelichting ontwerpbestemmingsplan Kromhout Warmoezierspad Bijlage