Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Raadsinformatiebrief - 2340179 - Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, Kromhout-Warmoeziers

Gemeente Dordrecht

Raadsinformatiebrief - 2340179 - Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, Kromhout-Warmoeziers

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2340179
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, Kromhout-Warmoezierspad
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2019 13:56:32
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Ontwerpbestemmingsplan 4e herziening Schil, Kromhout-Warmoezierspad
Programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (PH)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, tel.no. 770 4899
Datum B&W Besluit 29-01-2019
Agendacommissie 12-02-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Conform de afspraak met uw raad informeren wij u over het voornemen het bestemmingsplan Schil te herzien voor de locatie Kromhout - Warmoezierspad.

Gepubliceerd 05-02-2019