Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2340096

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2340096

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2340096
Onderwerp Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening (9e wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2019 10:06:58
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2238966 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype APV Dordrecht 9e wijziging_OB.pdf Ontwerpbesluit
Icoon voor documenttype Ontwerp raadsbesluit wijziging van de APV Dordrecht negende wijziging_OB.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Toelichting op de nieuwe nadere regels uitstallingen binnenstad (1).docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Concept nadere regels winkeluitstallingen binnenstad-1.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype Eindverslag inspraakprocedure uitstallingen binnenstad 2018.docx Bijlage bij aanvraag/melding
Icoon voor documenttype B&W besluit 2238966 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening (9e wijziging) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2238966 Raadsbesluit