Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2340096

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2340096

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2340096
Onderwerp Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening (9e wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 06-02-2019 10:06:58
Onderwerp Wijzigen Algemene Plaatselijke Verordening (9e wijziging)
Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 4 - Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AS Wolt-Meijer, tel.no. 770 4311
Datum B&W Besluit 29-01-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het vaststellen van de negende wijziging van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht heeft als doel het mogelijk te maken dat zowel bewoners als ondernemers van de binnenstad, zonder vergunning een uitstalling kunnen plaatsen voor hun woning of onderneming, onder de voorwaarde dat wordt voldaan aan de door ons college nog vast te stellen nieuwe nadere regels voor uitstallingen in de binnenstad.

Gepubliceerd 06-02-2019