Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 233871

Gemeente Dordrecht

Dossier - 233871

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 233871
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken funderingsonderzoek Energiehuis
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2009 10:50:50
Voorloop Dossier 184569 (Voorstel voorlopig ontwerp Energiehuis )
Onderwerp Raadsinformatiebrief over stand van zaken funderingsonderzoek Energiehuis
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.H. Lagendijk
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H. Kranendonk
Datum B&W Besluit 01-09-2009
Datum verzending 09-09-2009
Agendacommissie 15-09-2009
Raad 29-09-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Bij de behandeling van het voorlopig ontwerp van het Energiehuis (Adviescommissie 19 mei en 23 juni jl., raad 30 juni jl.) en het projectblad Energiehuis(Adviescommissie 11 juni jl.) is de fundering van het Energiehuis aan de orde geweest. Met deze brief informeert het college u over de uitkomsten van het onderzoek dat is ingesteld naar mogelijke funderingsproblemen. Hoewel het college de uitkomsten van het onderzoek als bemoedigend beschouwt, acht het een vervolgonderzoek noodzakelijk. In de brief worden de context en de uitkomsten van het onderzoek alsmede de te ondernemen vervolgstappen helder uiteengezet.
Gepubliceerd 04-09-2009