Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 233868

Gemeente Dordrecht

Dossier - 233868

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 233868
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijziging tarievenstructuur zeehavengeld
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Ingekomen/gepubliceerd 04-09-2009 15:39:34
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wijziging tarievenstructuur zeehavengeld
Programma Wonen en Leefbaarheid
Onderwerplijstnr 96 - Havens
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder F.J. van den Oever
Aanspreekpunt J.T. de Heus
Aanspreekpunt telefoon (078) 639 8283
Aanspreekpunt e-mail jt.de.heus@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar N. Ooijevaar (078) 639 7878
Datum B&W Besluit 01-09-2009
Datum verzending 09-09-2009
Agendacommissie 15-09-2009
Adviescommissie 29-09-2009 i.c.m. 233842 en 210359
Raad 06-10-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting De gemeente Dordrecht is sedert 1994 deelnemer aan een samenwerkingsovereenkomst met als doel te komen tot eenduidigheid in de tariefstructuur voor wat betreft onze zeehaven en die van andere zeehavensteden. In dit verband heeft de raad op 10 juli 2001 algemene voorwaarden zeehavengeld vastgesteld, die in de plaats traden van de verordening zeehavengeld (te raadplegen in het oude RIS). Het college is bevoegd om binnen het kader van die algemene voorwaarden ondermeer periodiek de tarieventabellen aan te passen en wijzigingen aan te brengen in de tariefstructuur. In bijgaande raadsinformatiebrief informeert het college u over de achtergronden van zijn besluit om een hernieuwde tarievenstructuur รก la Rotterdams model te gaan hanteren. Dit levert de gemeente geen mindere inkomsten aan zeehavengeld op.
Gepubliceerd 04-09-2009