Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2335526

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2335526

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2335526
Onderwerp Vaststellen regeling bestedingsdoelen IKB en gewijzigde vervoersregeling
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 07-02-2019 11:23:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2234553 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2234553 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage1 Conceptregeling Bestedingsdoelen IKB Drechtsteden ZHZ 2019 Bijlage
Icoon voor documenttype Bijlage 2 Regeling Vervoer Drechtsteden Zuid-Holland Zuid Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2234553 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen regeling bestedingsdoelen IKB en gewijzigde vervoersregeling Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2234553 Raadsvoorstel