Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2335322

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2335322

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2335322
Onderwerp Vaststellen 44 ste wijziging CAR-UWO
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 07-02-2019 11:23:31
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2234349 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2234349 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype bij 44 ste wijziging CAR-UWO LOGA Ledenbrief uitwerking gelijke beloning payroll Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2234349 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen 44 ste wijziging CAR-UWO Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2234349 Raadsvoorstel