Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2334958

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2334958

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2334958
Onderwerp Themasessie / stakeholdergesprek visie Binnenhavens Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 07-02-2019 11:31:19
Document Document type
Icoon voor documenttype Globale programma themasessie / stakeholdergesprek visie binnenhavens Algemeen
Icoon voor documenttype Startnotitie Beleidsvisie Dordtse Binnenhavens Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie havenvisie - bijeenkomst 12 maart 2019 Algemeen
Icoon voor documenttype Verslag themasessie stakeholdergesprek Havenvisie Dordrecht 12 maart 2019 Algemeen