Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2334958

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2334958

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2334958
Onderwerp Themasessie / stakeholdergesprek visie Binnenhavens Dordrecht
Ingekomen/gepubliceerd 07-02-2019 11:31:19
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 12 februari 2019 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stemt in met het agenderingsverzoek om op dinsdag 12 maart tussen 21.00 en 23.00 uur de presentatie en het gesprek tussen commissieleden en uit te nodigen stakeholders bij de visie binnenhavens te laten plaatsvinden via een aantal thematafels. De commissiegriffier zegt toe het doel en de opzet van de thematafels nog uit te werken en aan de commissie voor te leggen.