Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2334130

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2334130

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2334130
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Decembercirculaire 2018
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-01-2019 14:05:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief Decembercirculaire 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief 2233198 Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype Bijlage Mutaties Decembercirculaire 2018.docx Bijlage bij aanvraag/melding