Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2334080

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2334080

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2334080
Onderwerp Vaststellen wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019 (eerste wijziging)
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 29-01-2019 14:15:15
Onderwerp Vaststellen wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2019 (eerste wijziging)
Programma Lerend en Ondernemend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 97 - Belastingen,leges en heffingen; verordening
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar AJ van de Wijngaard
Datum B&W Besluit 22-01-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Door het vaststellen van deze wijziging wordt ervoor gezorgd dat de inkomsten, die in de Begroting 2019 zijn geraamd, ook daadwerkelijk ontvangen kunnen worden.

Gepubliceerd 29-01-2019