Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2329959

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2329959

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2329959
Onderwerp Vaststellen Integraal veiligheidsplan 2019-2022
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2019 17:15:08
Onderwerp Vaststellen Integraal veiligheidsplan 2019-2022
Programma Leefbaar en Veilig Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Kolff, Wouter (AW)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar H Janssens
Datum B&W Besluit 15-01-2018
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het huidige Integraal Veiligheidsprogramma 2015-2018 is afgelopen. Voorgesteld wordt het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2019-2022 vast te stellen. Het IVP is als bijlage aan dit voorstel toegevoegd en eveneens te downloaden via de link: https://www.magazinedordrecht.nl/integraal-veiligheidsplan/.

Gepubliceerd 17-01-2019