Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2326274

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2326274

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2326274
Onderwerp Wijzigen GR schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2019 13:55:29
Onderwerp Wijzigen GR schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4
Programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar APE Jaquet, tel.no. 770 4176
Datum B&W Besluit 08-01-2019
Gerelateerde zaak 2213022
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De gemeenschappelijke regeling schadevergoedingsschap HSL-Zuid, A16 en A4 wordt van een raadsregeling omgebouwd tot een collegeregeling. De reden daarvoor is dat het schap een collegebevoegdheid uitvoert. Daartoe moet door het college een wijzigingsbesluit worden vastgesteld en een lid van het college als lid van het Algemeen Bestuur worden aangewezen. De benoeming van het raadslid dat lid was van het algemeen bestuur is van rechtswege vervallen omdat hij geen raadslid meer is.

Gepubliceerd 16-01-2019