Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2326229

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2326229

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2326229
Onderwerp Instemmen met Continueren van deelname Stan/HartslagNu
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2019 16:45:30
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met Continueeren van deelname Stan/HartslagNu Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met Continueren van deelname Stan/HartslagNu Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD.doc Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype Rapportage gem. Dordrecht.pdf Bijlage aanvraag/melding/verzoek/initiatie
Icoon voor documenttype B&W besluit 2210801 B&W besluit
Icoon voor documenttype Bijlage Beantwoording technische vragen StanHartslagNu Bijlage
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2225571 Raadsbesluit