Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2326229

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2326229

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2326229
Onderwerp Instemmen met Continueren van deelname Stan/HartslagNu
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 17-01-2019 16:45:30
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemtĀ in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Meerdere fracties geven aan dat er in Dordrecht 24/7 dekking van AED's moet komen. In het voorstel staat dat dit 78 duizend euro kost. De gemeente hoeft dit niet per se zelf te financieren, in de stad zijn talloze particuliere initiatieven van bijvoorbeeld bedrijven en buurten om AED's aan te schaffen. De wethouder zegt toe de 24/7 dekking in orde te maken en als gemeente hierin de regie te nemen, gebruikmakend van initiatieven in de stad. Met de toezegging besluit de commissie het voorstel als hamerstuk naar de raad te sturen.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 22 januari 2019 20:10 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit het voorstel te bespreken met de politieke vraag (BVD): kunnen fracties ermee instemmen dat de gemeente geen extra geld vrijmaakt voor AED's?


De commissie besluit het uitspreken van uitgangspunten voor de Onderwijsvisie te agenderen voor 12 februari.