Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2326201

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2326201

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2326201
Onderwerp Toevoegen panden Steegoversloot 38-40 aan de dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2019 14:00:13
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2209210 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD verkoop Steegoversloot 38-40..doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 2209210 B&W besluit
Icoon voor documenttype Voorblad Toevoegen panden Steegoversloot 38-40 aan de dispositielijst Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2225543 Raadsbesluit