Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2326201

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2326201

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2326201
Onderwerp Toevoegen panden Steegoversloot 38-40 aan de dispositielijst
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 16-01-2019 14:00:13
Onderwerp Toevoegen panden Steegoversloot 38-40 aan de dispositielijst
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 176 - Vastgoed
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Burggraaf, Maarten (MD)
Aanspreekpunt JC Bakker
Aanspreekpunt telefoon 0787702555
Aanspreekpunt e-mail JC.Bakker@drechtsteden.nl
Behandeld ambtenaar JGW Wiggers, tel.no. 770 4884
Datum B&W Besluit 08-01-2019
Gerelateerde zaak 2209210
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De panden Steegoversloot 38-40, voorheen in gebruik bij onderwijs en laatst in gebruik bij het Johan de Witt-gymnasium, zijn leeg gekomen. De achterliggende (school) gebouwen zijn gesloopt en het vrij gekomen terrein is inmiddels ingericht als parkeerterrein. De monumentale panden aan de Steegoversloot zijn niet meer nodig voor onderwijsdoeleinden of andere diensten. De panden dienen dus geen beleidsdoel meer, daarom is eigendom van deze panden niet meer gewenst. De panden Steegoversloot 38-40 staan nog niet op de dispositielijst, zoals vermeld in de vastgoednota 2016-2018. Om die reden moet uw raad besluiten de huidige dispositielijst, welke lijst uw raad op 10 mei 2016 heeft vastgesteld uit te breiden met voornoemde panden, teneinde deze panden te kunnen verkopen.

Gepubliceerd 16-01-2019