Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 232481

Gemeente Dordrecht

Dossier - 232481

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 232481
Onderwerp Benoemen resp. aanwijzen leden commissie(s) en verdelen stemgewicht
Ingekomen/gepubliceerd 01-09-2009 14:31:15
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 8 september 2009 14:00
Besluit:
Mevrouw Van den Berg wordt benoemd tot lid van de adviescommmissie met 29 stemmen voor, 1 stem tegen en één blanco stem.
Mevrouw Stevens wordt aangewezen tot plaatsvervangend lid van de agendacommissie en het presidium met 28 stemmen voor, 1 stem tegen en 3 blanco stemmen.
Mevrouw M.C. Ruisch wordt benoemd tot lid van het algemeen bestuur van het Natuur- en Recreatieschap ‘De Hollandse Biesbosch’ met 25 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 blanco stemmen.
De raad besluit het stemgewicht dat aan de fractie van BETER VOOR DORDT in de Drechtraad wordt toegekend, vast te stellen op 64 en het stemgewicht van de fractie van GroenLinks op 51.