Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 231796

Gemeente Dordrecht

Dossier - 231796

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 231796
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verkenning visie Schil-west
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 31-08-2009 16:50:37
Onderwerp Raadsinformatiebrief over verkenning visie Schil-west
Programma Ruimtelijke Ontwikkeling
Onderwerplijstnr 154 - Schil-West
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder J.W. Spigt
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 639 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar E Roggeveen-Legger (078-6396767)
Datum B&W Besluit 07-07-2009
Datum verzending 02-09-2009
Agendacommissie 08-09-2009
Adviescommissie 13-10-2009
Raad 03-11-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting In deze raadsinformatiebrief informeert het college u over het traject dat moet leiden tot een gebiedsvisie voor Schil-West. Het betreft een interactief proces waarvan de uitkomsten via een concept-gebiedsvisie in november ter instemming aan de raad worden voorgelegd. Op de griffie is de vraag gerezen waarom voor een raadsinformatiebrief is gekozen in plaats van voor een startnotitie. Na overleg met de ambtelijke organisatie en overleg tussen ambtelijke organisatie en college, waarin gedeeld is dat een startnotitie gerechtvaardigd zou zijn, is er om pragmatische redenen voor gekozen u deze informatie via een raadsinformatiebrief aan te bieden. Desgevraagd geeft het college u in overweging om in de raad of Adviescommissie aan te geven welke rol de raad wil oppakken binnen het traject dat moet leiden tot een gebiedsvisie voor Schil-West. Hiermee krijgt de raad inhoudelijk dezelfde ruimte als wanneer de informatie via een startnotitie zou zijn aangeboden.
Gepubliceerd 31-08-2009