Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2316886

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2316886

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2316886
Onderwerp Provincie Zuid-Holland: afschrift van brief aan Parkschap Nationaal Park De Biesbosch inzake financieel toezicht begroting 2019
Aanspreekpunt JC Bakker
Ingekomen/gepubliceerd 21-12-2018 13:40:48
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 12 februari 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie vraagt of de wethouder nog vóór de Kadernota met een plan kan komen voor het op termijn sluitend maken van de begroting van het Parkschap NP De Biesbosch en de raad mee te nemen in het opstellen van dit plan. De wethouder zegt niet eerder dan in juni met een dekkingsplan te kunnen komen. De wethouder wordt gevraagd daar ook bij te betrekken of de huidige organisatiestructuur nog wel de meest efficiënte is.

Vergadering - Bestuur en Middelen - woensdag 16 januari 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit dit stuk te bespreken met de wethouder met als politieke vraag: hoe kunnen we als Dordrecht bijdragen aan een oplossing van dit probleem? (CU/SGP, ondersteund door anderen).