Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2316465

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2316465

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2316465
Onderwerp Vaststellen aanpassing geldigheidsperiode gebiedsaanwijzing Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2018 15:55:16
Onderwerp Vaststellen aanpassing geldigheidsperiode gebiedsaanwijzing Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt M den Boer
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail m.den.boer@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar S Kaarsgaren, 770 2809
Datum B&W Besluit 18-12-2018
Gerelateerde zaak 2200169
Agendacommissie 16-01-2019
Raad 22-01-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Aanpassing van artikel 3.1.4 lid 10 uit de Huisvestingsverordening gemeente Dordrecht.

Gepubliceerd 20-12-2018