Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2316450

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2316450

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2316450
Onderwerp Instemmen met intensivering zorg voor ouderen en eenzaamheid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2018 11:33:10
Onderwerp Instemmen met intensivering zorg voor ouderen en eenzaamheid
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar WEGA Seelen, 078 770 4729
Datum B&W Besluit 18-12-2018
Gerelateerde zaak 2210705
Agendacommissie 16-01-2019
Adviescommissie n.t.b. commissie
Raad 23-04-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Eén van de speerpunten van ons Wmo-beleid is het voorkomen van eenzaamheid. Samen met maatschappelijke partners bieden wij een omvangrijk ondersteuningsaanbod, gericht op het voorkomen, doorbreken en duurzaam aanpakken van eenzaamheid. Eenzaamheid komt onder alle leeftijden voor, maar ouderen zijn de belangrijkste risicogroep. We zetten de huidige activiteiten voort en daarnaast zetten we extra in op intensivering, verbetering en vernieuwing. We ontwikkelen een netwerk van inwoners, partijen en ondernemers in de stad om samen de schouders eronder te zetten en de trend te keren. Wij willen daarmee tevens recht doen aan de motie #Je bent niet alleen, ingediend tijdens het debat over de begroting 2019. In deze motie vraagt u onder andere om initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid begin 2019 aan u voor te leggen en deze initiatieven zo mogelijk te koppelen aan de acties rond The Passion.

Gepubliceerd 20-12-2018