Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2316450

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2316450

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2316450
Onderwerp Instemmen met intensivering zorg voor ouderen en eenzaamheid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2018 11:33:10
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instemmen met intensivering zorg voor ouderen en eenzaamheid Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instemmen met intensivering zorg voor ouderen en eenzaamheid Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Ouderen en eenzaamheid.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Gemeente Dordrecht Eenzaamheid proef4.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype Projectopzet JEBENTNIETALLEEN _ Gemeenteraad.pdf Bijlage
Icoon voor documenttype M44 motie #Je bent niet alleen Algemeen
Icoon voor documenttype B&W besluit 2210705 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2216006 Raadsbesluit