Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2316450

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2316450

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2316450
Onderwerp Instemmen met intensivering zorg voor ouderen en eenzaamheid
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2018 11:33:10
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Fracties hebben diverse kanttekeningen bij de wijze waarop het college uitvoering heeft gegeven aan de motie. De uitwerking beperkt zich tot ouderen (dat was niet de bedoeling), ontmoeting wordt onvoldoende gestimuleerd en fracties hebben zorgen over de continuïteit van het beleid. De wethouder geeft aan dat jongeren als doelgroep onderdeel zijn van de campagne en de doorontwikkeling van het beleid en dat het beleid in principe geldt voor vier jaar. 'Ontmoeten' is daarbij juist de kern van talloze projecten die plaatsvinden in de stad. De wethouder zegt toe de raad voor de begroting 2020 een RIB te sturen waarmee het college informeert over de doorontwikkeling van het beleid, met als aandachtspunten ook de niet-ouderen en de continuïteit van het beleid, en een verantwoording over de middelen. Met deze toezegging besluit de commissie het voorstel als hamerstuk te sturen naar de raad.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 16 januari 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit tot bespreking met politieke vraag van het CDA: vindt de commissie dat hiermee voldoende uitvoering is gegeven aan de motie?