Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2312821

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2312821

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2312821
Onderwerp Vaststellen Correctie vastgestelde fractievergoedingen 2016
Aanspreekpunt P van der Pot
Ingekomen/gepubliceerd 13-12-2018 14:57:26
Document Document type
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2212606 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 2212606 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage Correctie rapport feitelijke bevindingen fractievergoedingen 2016 Bijlage
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Correctie vastgestelde fractievergoedingen 2016 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 2212606 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2212606 Raadsbesluit