Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2311886

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2311886

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2311886
Onderwerp Raadsinformatiebrief over plan van aanpak vervanging pollers door camerabewaking
Aanspreekpunt M den Boer
Ingekomen/gepubliceerd 20-12-2018 15:55:16
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief inzake plan van aanpak vervanging pollers door camerabewaking Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief inzake plan van aanpak vervanging pollers door camerabewaking Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype locaties pollers.doc Algemeen