Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2311873

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2311873

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2311873
Onderwerp Instemmen met aanpassingen ondersteuning Dordtse mantelzorgers 2019-2022
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 12-12-2018 16:56:11
Onderwerp Instemmen met aanpassingen ondersteuning Dordtse mantelzorgers 2019-2022
Programma Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 48 - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en zorg
Vergadersectie Stukken ter bespreking
Portefeuille houder Heijkoop, Peter (PJ)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar ICT Hulswit, 078 770 4734
Datum B&W Besluit 11-12-2018
Gerelateerde zaak 2206591
Agendacommissie 16-01-2019
Adviescommissie 09-04-2019
Raad 23-04-2019
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Sinds 2015 is het ondersteunen en waarderen van de mantelzorger een wettelijke taak voor gemeenten. Wij zien het grote belang van mantelzorg en zijn trots op wat we samen met onze maatschappelijke partners tot nu toe bereikt hebben voor deze groep. In de afgelopen jaren hebben we in samenwerking met MEE Plus een uitgebreid en divers ondersteuningsaanbod opgezet. Om mantelzorgers ook de komende jaren goed te kunnen blijven ondersteunen, ontlasten en waarderen worden in dit raadsvoorstel een aantal aanscherpingen en wijzigingen in het beleid voorgelegd. U wordt voorgesteld in te stemmen met het ontwikkelen van respijtvoorzieningen, het bijstellen van de individuele mantelzorgwaardering voor 2019, het vervangen van de huidige individuele waardering door de Dordtpas met een jaarlijks tegoed voor mantelzorgers en met het ontwikkelen van mantelzorgparkeren.

Gepubliceerd 12-12-2018