Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2311873

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2311873

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2311873
Onderwerp Instemmen met aanpassingen ondersteuning Dordtse mantelzorgers 2019-2022
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 12-12-2018 16:56:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

Amendementen A1 en A2 worden verworpen. De raad stemt in met het voorstel met 22 stemmen voor en 17 stemmen tegen. Stemverklaring van de fractie BVD.

Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 9 april 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Meerdere fracties zijn kritisch over het voorstel. Waarom het compliment verlagen nu het aantal mantelzorgers stijgt? Waarom moet het compliment deels op de Dordtpas komen? Is het aanbod van respijtzorg niet veel te mager? En waarom krijgt de een wel een tegemoetkoming in parkeerkosten en de ander niet? Belangrijke vraag is daarbij: waar hebben mantelzorgers het meeste behoefte aan?
De wethouder geeft aan dat mantelzorgers uiteenlopende behoeftes hebben en dat het voorstel, in lijn hiermee, in balans. Tegelijkertijd is niet zeker in hoeverre de brede ondersteuning ook de juiste is. De wethouder geeft aan de ondersteuning goed te gaan monitoren en te zullen aanpassen als hieraan behoefte blijkt - en als een hoger budget nodig is, dan gaat de raad hierover.
De commissie besluit het voorstel te bespreken in de raad van 23 april; fractie PvdA overweegt een motie of amendement , de bespreking in de raad zal zich hiertoe beperken (standaard spreektijd).

Vergadering - Sociale Leefomgeving - woensdag 16 januari 2019 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit tot bespreking met diverse politieke vragen:
SP: doen we mantelzorgers niet tekort met de beoogde korting van het mantelzorgcompliment?
PvdA: wat vindt de commissie ervan dat de mantelzorgwaardering deels als tegoed op de Dordtpas komt?
Gewoon Dordt: waarom zou parkeren voor mantelzorgers gratis moeten zijn?
CDA: waarmee zijn mantelzorgers het beste geholpen, middelen of geld?


PvdA vraagt aanvullend om verantwoording door het college over het doorlopen participatieproces tot dit raadsvoorstel. Wat vinden mantelzorgers zelf van dit voorstel?