Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2311873

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2311873

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2311873
Onderwerp Instemmen met aanpassingen ondersteuning Dordtse mantelzorgers 2019-2022
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 12-12-2018 16:56:11
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Status Verworpen
Titel A2 Amendement Waardeert datgene wat waardering verdient
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: Beslispunt 1 te schrappen in dit voorstel en onder te brengen in de nieuwe plannen voor de WMO; • En beslispunt 2 te wijzigen in: ‘De individuele mantelzorgwaardering te handhaven op € 200,- per jaar’.
A2 Amendement Waardeert datgene wat waardering verdient.pdf
Stemming A2 Amendement -Waardeert datgene wat waardering verdient-.pdf
Status Verworpen
Titel A1 Amendement Een passende waardering
Indiener(s) Indieners:
Amendementtekst:
Besluit: Beslispunt 3 te wijzigen in: "mantelzorgers per 2020 de keuze te bieden of zij de individuele waardering willen ontvangen in de vorm van geld of in de vorm van een Dordtpas met tegoed".
A1 Amendement Een passende waardering.pdf
Stemming A1 Amendement Een passende waardering.pdf