Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2309629

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2309629

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2309629
Onderwerp Opening en vaststellen agenda, mededelingen
Ingekomen/gepubliceerd 18-04-2019 14:32:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 23 april 2019 14:00
Besluit:

De fracties PvdA, D66, GewoonDordt, PVV, VSP en GroenLinks dienen een motie vreemd aan de orde van de dag in. Deze wordt als agendapunt 26 aan de vergadering toegevoegd.