Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2307401

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2307401

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2307401
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitkomsten Sportmonitor 2018
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2018 16:39:43
Onderwerp Raadsinformatiebrief over uitkomsten Sportmonitor 2018
Programma Gezond en Levendig Dordrecht
Pijler Sociale Leefomgeving
Onderwerplijstnr 66 - Sport
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Stam, Marco (BCM)
Aanspreekpunt D Coenen
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4980
Aanspreekpunt e-mail d.coenen@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar EM Hoeijenbos-Versteeg, 078 770 4362
Datum B&W Besluit 04-12-2018
Gerelateerde zaak 2202089
Agendacommissie 11-12-2018
Raad 18-12-2018
Gepubliceerd 05-12-2018