Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 2307319

Gemeente Dordrecht

Dossier - 2307319

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 2307319
Onderwerp Intrekken Verordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013
Aanspreekpunt D Coenen
Ingekomen/gepubliceerd 05-12-2018 16:39:43
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Intrekken Verordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Intrekken Verordening Aangepast sporten in de regio Drechtsteden 2013 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit RAAD Subsidieverordening Aangepast sporten.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 2202286 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 2207577 Raadsbesluit